mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaniowie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://zspkaniow.mobidziennik.pl/2021